Zapraszenie do składania ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług społecznych – NR 01/PnWR/10/2023

...

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog >

Zapraszenie do składania ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług społecznych – NR 01/PnWR/10/2023

W związku z realizacją projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług […]

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 02/PnWR/05/2023

W związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr 02/PnWR/05/2023 na opracowanie materiału graficznego w postaci filmu promującego dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:   Agencja Marketingowa AIMART Magdalena Wilczaszek  ul. Glinki 79/ lok. 131 85-861 Bydgoszcz

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/PnWR/05/2023 na opracowanie materiału graficznego w postaci filmu promującego dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

W związku z realizacją projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na opracowanie materiału graficznego w postaci filmu promującego […]

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/05/2023

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr NR 01/PnWR/05/2023 na realizację usługi opracowania bazy wiedzy dla osób wymagających wsparcia w codziennym  funkcjonowaniu i ich opiekunów oraz przeniesienia opracowanych treści do dedykowanego systemu na potrzeby stworzenia aplikacji promującej dostępność usług społecznych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”, że najkorzystniejsza ofertę na poszczególne części zamówienia złożyły: Część nr […]

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 01/PnWR/05/2023

W związku z realizacją projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na realizację usługi opracowania bazy wiedzy dla […]

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/04/2023

W związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr 01/PnWR/04/2023 na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz kandydatów na opiekunów i/lub opiekunów sąsiedzkich w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki” informujemy, że na poszczególne części przedmiotu zamówienia najkorzystniejsze oferty złożyli: 1.Doradztwo specjalistyczne  – wsparcie psychologiczne2.Doradztwo specjalistyczne  – poradnictwo prawne3.Doradztwo specjalistyczne  –  pielęgniarskie4.Doradztwo specjalistyczne  – […]

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę materiałów biurowych/warsztatowych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 02/PnWR/04/2023 na dostawę materiałów biurowych/warsztatowych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki” Oferty, na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz podpisany załącznik nr 2 należy przesłać do 28.04.2022 r. do godziny 10:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ek@ndsfund.org, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. […]

Rozeznanie rynku NR 01/PnWR/04/2023 na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego

W związku z realizacją projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych […]