ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę materiałów biurowych/warsztatowych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę materiałów biurowych/warsztatowych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ

NR 02/PnWR/04/2023

na dostawę materiałów biurowych/warsztatowych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

Oferty, na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz podpisany załącznik nr 2 należy przesłać do 28.04.2022 r. do godziny 10:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ek@ndsfund.org, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin;

Szczegółowe informacje o zakresie zamówienia w załączniku nr 1.

Rozeznanie rynku materiały warsztatowe PnWR.docx