Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 10 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 można zgłaszać Operatorowi projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026” kandydatury na członków do Komisji Oceny Wniosków. Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy mikrodotacje@ndsfund.org lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Fundacji […]