Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – wznowienie naboru

...

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog >

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – wznowienie naboru

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, iż w dniu 15 lipca 2024 roku, po dokonaniu korekt regulaminu, ponownie ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)”. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się tutaj: https://ndsfund.org/projekty-wlaczenie-spoleczne/#cbp=https://ndsfund.org/portfolio/wsparcie-inicjatyw-poradniczych/

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – anulowanie naboru

UWAGA! Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, iż w dniu 05 lipca 2024 roku operatorzy projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” podjęli decyzję o anulowaniu naboru. Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność wprowadzenia zmian i zatwierdzenia przez operatorów projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” brzmienia regulaminu i kart oceny merytorycznej i formalnej polegającej na wyeliminowaniu powstałych uchybień i doprowadzenia do […]

Nowy pojekt – Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku realizujemy projekt „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus”. Partnerami projektu są: Powiat Wałecki, Powiat Świdwiński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie. Dążeniem projektu jest ograniczenie nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych z zakresu usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem projektu […]