Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – anulowanie naboru

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Aktualności > Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – anulowanie naboru

UWAGA!
Szanowni Wnioskodawcy,
informujemy, iż w dniu 05 lipca 2024 roku operatorzy projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” podjęli decyzję o anulowaniu naboru. Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność wprowadzenia zmian i zatwierdzenia przez operatorów projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” brzmienia regulaminu i kart oceny merytorycznej i formalnej polegającej na wyeliminowaniu powstałych uchybień i doprowadzenia do spójności zapisów. Po zatwierdzeniu przez operatorów projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” ostatecznej wersji regulaminu i kart oceny merytorycznej i formalnej, ponownie ogłoszony zostanie nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)”.