Energia dla środowiska

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Oferta > Energia dla środowiska

Fundacja Nauka dla Środowiska realizuje projekt dotyczący Przedsięwzięcia „Rozwój Klastra Energia dla Środowiska w powiecie koszalińskim” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne). Celem projektu jest rozwój klastra energii dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez dążenie do zapewnienia poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców powiatu koszalińskiego

Jednocześnie Fundacja złozyła wniosek o dofinansowanie poniższego projektu:

Tytuł projektu: Energia dla Środowiska – demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim Energia dla Środowiska – demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim zakłada na terenie 9 samorządów objętych wsparciem budowę, rozbudowę i instalację źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą odprowadzenie wyprodukowanej energii do magazynu energii lub bezpośrednio do odbiorców energii – członków klastra wraz z budową i instalacją magazynów energii elektrycznej. Cele projektu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE 5,6384 MW

  • W Powiecie Koszalińskim zaplanowano budowę 11 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 736,73 kWp oraz 49 magazynów energii o łącznej mocy 803 kW.
  • W Gminie Będzino zaplanowano budowę 27 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1079,98 kWp oraz 87 magazynów energii o łącznej mocy 1097 kW.
  • W Gminie Biesiekierz zaplanowano budowę 10 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 340,71 kWp oraz 28 magazynów energii o łącznej mocy 331 kW.
  • W Gminie Bobolice zaplanowano budowę 19 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 711,89 kWp oraz 59 magazynów energii o łącznej mocy 690 kW.
  • W Gminie Manowo zaplanowano budowę 13 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 500,91 kWp oraz 40 magazynów energii o łącznej mocy 490 kW.
  • W Gminie Mielno zaplanowano budowę 22 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 482,39 kWp oraz 44 magazynów energii o łącznej mocy 463 kW.
  • W Gminie Polanów zaplanowano budowę 25 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 604,7 kWp oraz 49 magazynów energii o łącznej mocy 581 kW.
  • W Gminie Sianów zaplanowano budowę 15 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 531,21 kWp oraz 41 magazynów energii o łącznej mocy 517 kW
  • W Gminie Świeszyno zaplanowano budowę 16 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 587,09 kWp oraz 48 magazynów energii o łącznej mocy 577 kW.

Dodatkowo opracowanie 9 dodatkowych analiz i dokumentacji związanej z przygotowaniem fazy eksploatacyjnej. Projekt przewiduje również wdrożenie przez Fundację Nauka dla Środowiska kompleksowej realizacji systemu wspomagającego zarządzenie, a także 30 wydarzeń związanych z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów projektu