Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/05/2023

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/05/2023

Szanowni Państwo,

w związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr NR 01/PnWR/05/2023 na realizację usługi opracowania bazy wiedzy dla osób wymagających wsparcia w codziennym  funkcjonowaniu i ich opiekunów oraz przeniesienia opracowanych treści do dedykowanego systemu na potrzeby stworzenia aplikacji promującej dostępność usług społecznych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”, że najkorzystniejsza ofertę na poszczególne części zamówienia złożyły:

Część nr Część zamówienia –  poszczególne rozdziały bazy wiedzy Nazwa oferenta
1. Higiena osobista osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (pielęgnacja dostosowana do różnych stopni niepełnosprawności) DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin
2. Żywienie i karmienie przewlekle chorego DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin
3. Aktywizacja podopiecznych i wspieranie samoopieki

 

„Fundacja Przyjazne Zakątki”, ul. Poniatowskiego 8/10, 78-600 Wałcz
4. Pierwsza pomoc

 

DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin
5. Komunikacja i wsparcie psychologiczne dla rodziny i ich podopiecznych

 

„Fundacja Przyjazne Zakątki”, ul. Poniatowskiego 8/10, 78-600 Wałcz
6. Zapobieganie najczęstszym powikłaniom występującym u przewlekle chorych

 

DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin
7. Pomoc socjalna dla osób starszych i niepełnosprawnych

 

DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin
8. Instytucje pomagające osobom starszym/ Formy wsparcia seniorów w województwie zachodniopomorskim

 

DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin
9. Sprzęty i urządzenia dedykowane osobom niesamodzielnym

 

DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin
10. Profilaktyka osób starszych

 

DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin
11. Choroby wieku podeszłego

 

DavMED Dawid Szpuntowicz, ul. Wenedów 30b/2, 75-847 Koszalin