Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/04/2023

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/04/2023

W związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr 01/PnWR/04/2023 na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz kandydatów na opiekunów i/lub opiekunów sąsiedzkich w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

informujemy, że na poszczególne części przedmiotu zamówienia najkorzystniejsze oferty złożyli:

1.Doradztwo specjalistyczne  – wsparcie psychologiczne2.Doradztwo specjalistyczne  – poradnictwo prawne3.Doradztwo specjalistyczne  –  pielęgniarskie4.Doradztwo specjalistyczne  – rehabilitacja

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok, NIP: 5421431289- za cenę 109 zł/h
Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Małgorzata Zakrzewska-Trusiło, ul. 1 Maja 36, 75-001 Koszalin, NIP 4990581385 – za cenę 155 zł/h
Beata Wiśniewska, ul. Szkolna 6, 78-122 Charzyno – za cenę 125 zł/h
GIMO Katarzyna Kaczmarz, ul. Piłsudskiego 89/2, 75-523 Koszalin, NIP: 7952415120 – za cenę 128 zł/h