RUSZAMY Z REKRUTACJĄ DO PROJEKTU „SZOWES-OWES w regionie szczecineckim PLUS”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Aktualności > RUSZAMY Z REKRUTACJĄ DO PROJEKTU „SZOWES-OWES w regionie szczecineckim PLUS”

Fundacja  Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacją pod Aniołem, “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o. , realizuje projekt ”SZOWES- OWES W REGIONIE SZCZECINECKIM PLUS”.

Działania OWES finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr FEPZ.06.15.-IP-01-0002/23.

Wartość projektu : 12 598 261,50 zł

Wysokość dofinansowania: 12 249 565,50 zł

Projekt realizowany jest na terenie regionu szczecineckiego czyli powiatów: szczecineckiego, wałeckiego, łobeskiego, drawskiego i świdwińskiego.

Co będzie się działo?

Planujemy stworzyć lub rozwinąć potencjał 158 PES/PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług dzięki kompleksowemu wsparciu, który obejmuje także dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Wspólnie z Wami utworzymy minimum 90 nowych miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Obejmiemy naszymi działaniami 400 osób z regionu szczecineckiego (w tym minimum 40 osób niepełnoprawnych).

AKTUALNY regulamin oraz formularze rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin uczestnictwa SZOWES obowiązujący od 01.07.2024.zip

Wersje archiwalne:

Regulamin uczestnictwa SZOWES obowiązujący od 15.04.2024.zip

Regulamin udziału w projekcie obowiązujący do 14.04.2024.zip

Zachęcamy do kontaktu z doradcami OWES REGIONU SZCZECINECKIEGO:

kontakt