ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU NR 2/CWM/04/2023

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZSTRZYGNIĘCIE ROZEZNANIA RYNKU NR 2/CWM/04/2023

W związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr 2/CWM/04/2023 na realizację usługi obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych podczas 3 zjazdów warsztatowych, na których realizowane będą zajęcia partycypacyjne dla uczestników projektu tj. obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu pt. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”,informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:

AL MARESARBINOWO

Beata Stefańczyk

ul. Nadmorska 55 a

76-034  SARBINOWO