Remont placówki interwencyjno-specjalistyczno-terapeutycznej w Białogardzie w ramach projektu „Wybierz przyszłość dla Rodziny” Nr postępowania: 01/WP/05/2022

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Remont placówki interwencyjno-specjalistyczno-terapeutycznej w Białogardzie w ramach projektu „Wybierz przyszłość dla Rodziny” Nr postępowania: 01/WP/05/2022

Zapytanie zamieszczone pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107736

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Remont Placówki Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Białogardzie 78-200 ul. Grunwaldzka 51 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik znajdujący się na Bazie Konkurencyjności
◦ Przedmiar robót planowanych do wykonania obejmuje:
1) roboty budowlane remontowe
– roboty przygotowawcze – wyburzenie ścianki z wykonaniem otworu drzwiowego szerokość 3,50 m
– roboty przygotowawcze – zabudowanie pomieszczenia przy wejściu – ścianka
– malowanie pomieszczeń
– klatka schodowa malowanie
– malowanie pozostałe pomieszczenia
– stolarka drzwiowa i okienna
2) przebudowę łazienek z podziałem na WC damskie i męskie
– roboty rozbiórkowe i pobudowanie ścianek
– sufit
– pozostałe ściany
– wykładzina ścian płytkami
– stolarka drzwiowa
– podłoża i posadzki
– roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne
– roboty instalacyjne elektryczne