Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnych dla pracowników Fundacji Nauka dla Środowiska

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Aktualności > Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnych dla pracowników Fundacji Nauka dla Środowiska

Fundacja Nauka dla Środowiska od 2 stycznia 2023 realizuje projekt: ” Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnych dla pracowników Fundacji Nauka dla Środowiska” w ramach działania RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

Głównym celem projektu jest zwiększenie zachowań prozdrowotnych przez pracowników Fundacji NDS w okresie 02.01.2023-30.09.2023,co wpłynie na wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych

W ramach projektu pracownicy zostaną objęci pakietem medycznym wraz z ofertą sportową. W odniesieniu do przeprowadzonej diagnozy potrzeb będzie to rozwiązanie kompleksowe, zaspokajające wszystkie zdiagnozowane potrzeby i oddziaływujące na wszystkie zdiagnozowane problemy oraz deficyty.

Wartość wydatków kwalifikowalnych [PLN] – 88 522,42
Dofinansowanie: 75 244,04 zł