Rozstrzygnięcie – Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla mikro-instalacji fotowoltaicznych Nr postępowania: 01_KPO/KLASTER/07/2024

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus”

Świadczenie zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus ” Nr postępowania: 01/07/WPdRp/2024 Wyniki: Wykonawca: Horyzont s.c. Piotr Sycan, Renata Sycan ul. Socjalna 5/2, 93-324 Łódź Cena brutto za całość zamówienia: 16 499,76 PLN

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – wznowienie naboru

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, iż w dniu 15 lipca 2024 roku, po dokonaniu korekt regulaminu, ponownie ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)”. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się tutaj: https://ndsfund.org/projekty-wlaczenie-spoleczne/#cbp=https://ndsfund.org/portfolio/wsparcie-inicjatyw-poradniczych/

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus” Nr postępowania: 01/07/WPdRp/2024

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus” Nr postępowania:01/07/WPdRp/2024 Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin, lub pocztą tradycyjną/kurierem itp. na adres: Fundacja […]

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – anulowanie naboru

UWAGA! Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, iż w dniu 05 lipca 2024 roku operatorzy projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” podjęli decyzję o anulowaniu naboru. Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność wprowadzenia zmian i zatwierdzenia przez operatorów projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” brzmienia regulaminu i kart oceny merytorycznej i formalnej polegającej na wyeliminowaniu powstałych uchybień i doprowadzenia do […]

Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla mikro-instalacji fotowoltaicznych Nr postępowania: 01_KPO/KLASTER/07/2024

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla minimum 150 mikroinstalacji fotowoltaicznych – zgodnie z założeniami, wg poniższego zestawienia 9 jednostek samorządu terytorialnego: – Gmina Polanów, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 604,70 kWp, – Gmina Manowo, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 500,91 kWp, – Gmina Będzino, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1079,95 kWp, – Gmina […]

Wyniki Działaj Lokalnie 2024

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2024. Do konkursu złożonych zostało 28 propozycji projektów. W wyniku oceny Komisji Konkursowej wybrano 12 przedsięwzięć na łączną kwotę 71 610 zł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do kontaktu z zespołem Ośrodka Działaj Lokalnie w Fundacji Nauka dla Środowiska. Jednocześnie pragniemy podziękować pozostałym Wnioskodawcom, którzy podjęli się […]

Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”. O wsparcie w ramach Programu będą mogły ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego (PS) tj. […]

Nowy pojekt – Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus

Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku realizujemy projekt „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus”. Partnerami projektu są: Powiat Wałecki, Powiat Świdwiński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie. Dążeniem projektu jest ograniczenie nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych z zakresu usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem projektu […]

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia cateringu obiadowego wraz z bufetem kawowym dla uczestników warsztatów w ramach projektu „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie

Świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia cateringu obiadowego wraz z bufetem kawowym dla uczestników warsztatów zgodnie z przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie” Nr postępowania: 02_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 Wyniki: Wykonawca: BISTRO NA ŻYTNIEJ S.C. WOJCIECH PAPROCKI, AGNIESZKA PAPROCKA ul. Żytnia 18 75-818 Koszalin   Cena brutto za osobę/za jeden dzień: 48,60 PLN