Rozstrzygnięcie – Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na: dostawa wyposażenia placówki interwencyjno-specjalistyczno-terapeutycznej w Białogardzie w ramach projektu pn. „Wybierz przyszłość dla Rodziny”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozstrzygnięcie – Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na: dostawa wyposażenia placówki interwencyjno-specjalistyczno-terapeutycznej w Białogardzie w ramach projektu pn. „Wybierz przyszłość dla Rodziny”

Informujemy, że w toku postępowania została wybrana oferta:

Alltech sp. jawna

73579,83 PLN
Projekt „Wybierz przyszłość dla rodziny” RPZP.07.06.00-32-K115/21 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.