Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/10/2023

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/10/2023

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr 01/PnWR/10/2023 na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług społecznych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

W związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr 01/PnWR/10/2023  na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług społecznych w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyło:

 

Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska

ul. Bożka 3/2

75-454 Koszalin

za cenę 26 000,00 zł brutto.