Projekt

Dobre Wsparcie

www: https://dobrewsparcie.org/

Kontakt:
Emilia Kasprzak
Emilia.kasprzak@ndsfund.org
94 347 82 05

Projekt Dobre Wsparcie Zwycięzcą prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej REGIO STARS 2019 w kategorii Wyrównywanie szans i ubóstwa!

Innowacyjny Program na wyciągnięcie ręki

Dobre wsparcie można porównać do Ubera oferującego system sąsiedzkich usług opiekuńczych. Z Programu korzystać można na komputerze poprzez portal, który zintegrowany jest z aplikacją mobilną. System jest autonomiczny, łączy lokalnych użytkowników (gminy, ośrodki pomocy społecznej, firmy opiekuńcze, rodziny) bez konieczności korzystania z kosztownego telecentrum.

Potrzebujesz pomocy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność? Sprawiają Ci trudności zwykłe, codzienne czynności?

Jeżeli jesteś opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej, wolontariuszem wspierającym osoby niesamodzielne bądź kandydatem do pełnienia tej funkcji i zamieszkujesz na obszarze województwa zachodniopomorskiego zapraszamy do udziału w projekcie.

„DOBRE WSPARCIE” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 powstał w Partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Co w projekcie