dobre wsparcie

Dobre Wsparcie w skrócie można określić jako kompleksowy system do zarządzania i dla rozwoju usług opiekuńczych, a także innych dziedzin usług społecznych stanowiących zadania własne gminy oraz jednostek z nią powiązanych. Stawiamy na powrót do relacji i więzi międzyludzkich przy użyciu najnowszych technologii. Ważna dla nas jest pomoc dla społeczności lokalnych poprzez wsparcie rynku usług opiekuńczych w dobie światowych wyzwań demograficznych.

Co ważne, System Dobre Wsparcie, w pełni wpisuje się w założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, którego celem jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Pozwala on na intuicyjne zarządzanie zadaniami zleconymi przez instytucję w potrzebach dnia codziennego zgłoszonymi przez seniora.

Nasz system Dobre Wsparcie został zwycięzcą prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej Regio Stars jako projekt wyznaczający kierunek działań w polityce spójności.

Wraz z Systemem Dobre Wsparcie oferujemy zakup opasek bezpieczeństwa wyposażonych w: fizyczny przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja, temperatura, ciśnienie), lokalizator GPS, czujnik zdjęcia opaski, detektor upadku, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, wodoszczelność IP66, pojemną bateria ładowana magnetycznie.

 

Regulaminy

  • Regulamin Panelu Zarządzania Dobra OPIEKA – pobierz
  • Regulamin Panelu Zarządzania Dobry SĄSIAD – pobierz
  • Regulamin Aplikacji Mobilnej – Dobra OPIEKA – pobierz
  • Regulamin Aplikacji Mobilnej – Dobre WSPARCIE – Dobry SYGNAŁ – pobierz
  • Regulamin Aplikacji Mobilnej – Dobry SĄSIAD – pobierz
  • Polityka prywatności – pobierz

O Dobrym Wsparciu

  • Biuletyn informacyjny Dobre Wsparcie – pobierz
  • Biuletyn informacyjny Dobry Sąsiad – pobierz

 

Skontaktuj się z nami >>>