ndsfund

SPOŁECZNA REWITALIZACJA

Działania rewitalizacyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2018-2021 na terenie 18 gmin. Był to jeden z trzech partnerskich projektów obejmujący działania rewitalizacyjne w województwie, które objęły łącznie teren 71 gmin!

Lider: Fundacja Nauka dla Środowiska
Partnerzy: Aktywa Plus Emilia Kowalska, 4C Ekonomii Społecznej

Działania te były kontynuacją rozpoczętych wspólnie działań w 2016 roku na terenie 18 gmin ze Specjalnej Strefy Włączenia. Celem projektów była aktywizacja osób wykluczonych społecznie i zamieszkujących obszary wskazanych do rewitalizacji, poprzez wspólne planowanie i działanie oraz realizowanie samodzielnie zaprojektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

W wyniku działań rewitalizacyjnych, w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja” powstało 108 inicjatyw,(każde po około 15 000 zł)

Gminy objęte działaniami: Brzeżno, Dobra, Świdwin, Rąbino, Węgorzyno, Szczecinek (gmina wiejska), Barwinek, Płoty, Ostrowice, Karnice, Radowo Małe, Drawno, Dobrzany, Grzmiąca, Brojce, Kozielice, Krzęcin, Moryń,

Działania projektowe obejmowały:
• wytypowanie min. 6 liderów i 6 grup mieszkańców (po 5 min. osób) z każdej Gminy z terenów objętych rewitalizacją, utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, spotkania animacyjne z mieszkańcami, organizacja szkoleń miejscowych i szkoleń wyjazdowych
• szkolenia wyjazdowe – (17gmin x min 8 osób) zakres: przywództwo lokalne, budowa zespołu, dialog i rozwiązywanie konfliktów, diagnoza środowiskowa, angażowanie społeczeństwa, planowanie i wdrażanie działań dla dobra wspólnego, projekt krok po kroku, zarządzanie ludźmi, komunikacja, orientacja na cel, możliwości lokalne
• szkolenia miejscowe liderów – (17 gmin x min 12 osób) zakres: język korzyści, projektowanie uniwersalne, wyzwania zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zasobami, komunikacja, projekt krok po kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań

• realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie. kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań

• realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie