ndsfund

Projekt pn. „Pomoc na wyciągnięcie ręki” (nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K010/21), który realizowany jest przez Fundację Nauka dla Środowiska, Powiat Koszaliński i Gminę Biesiekierz. Projekt realizowany jest w zakresie usług opiekuńczych/sąsiedzkich w okresie 01.03.2022 r. – 31.10.2023 r. na terenie gmin:

Gmina Będzino,
Gmina Biesiekierz,
Gmina Bobolice,
Gmina Manowo,
Gmina Mielno,
Gmina Polanów,
Gmina Sianów,
Gmina Świeszyno.

Projekt realizowany jest w zakresie wsparcia dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów i/lub opiekunów sąsiedzkich w okresie 01.03.2022 r. – 31.10.2023 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Do pobrania:
Aktualny harmonogram dyżurów w Lokalnych Punktach Wsparcia

harmonogram-dyzury-24102022-do-31102022