ndsfund

AFLATOUN W POLSCE

Projekt realizowany od 2014 roku na mocy umowy o dofinansowanie nr E1/2020 z Fundacją im. Stefana Batorego i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG. Projekt realizowany w międzynarodowym partnerstwie. Instytucją partnerską był Institute for Financial Literacy w Reykiawiku. Kwota dofinansowania projektu stanowiła 350 000,00 PLN. Aflateen to innowacyjny program, który stworzony został przez ogólnoświatową sieć Aflatoun oraz Fundację Master Card specjalnie dla młodzieży w wieku 12-18 lat. To jedyny program skierowany do nastolatków, ściśle łączący działania społeczne i finansowe, który oparty jest na trwałych klubach, a nie doraźnych akcjach. Pilotażowe wdrożenie materiału dydaktycznego obejmowało dostosowanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie pierwszych 128 edukatorów, którzy powołali  sieć klubów Aflatoun, gdzie prowadzone były innowacyjne zajęcia dla 1280 młodych osób w wieku 12-18 lat.

Program składał się z 3 elementów:

– Warsztatów dla edukatorów – dla osób, które pracują lub planowały pracować z młodzieżą, został opracowany innowacyjny program szkoleniowy. Podczas 3-dniowych zajęć przygotowano edukatorów programu, jednocześnie udostępniając innowacyjne narzędzie edukacyjne. Uczestnikom zapewniony został nocleg, wyżywienie oraz pakiet edukacyjny.

– Narzędzie edukacyjne – Uczestnicy warsztatów dla edukatorów otrzymali niezbędne narzędzia pracy z młodzieżą. Całość materiału oparta jest na 5 kluczowych sekcjach tematycznych, które ułożone są kolejno:

Sekcja 1: Zrozumienie i odkrywanie;

Sekcja 2: Prawa i obowiązki;

Sekcja 3: Oszczędzanie i Wydawanie;

Sekcja 4. Narzędzia do Planowania i Budżetowania;

Sekcja 5. Przewodniki po Przedsięwzięciach Społecznych i Finansowych.

– Kluby Aflateen – Edukatorzy Aflateen przeprowadzili warsztaty dla młodzieży w ramach uruchomionego wspólnie z młodzieżą Klubu Aflatoun. Uczestnicy klubu mieli możliwość przygotowania samodzielnego przedsięwzięcia społecznego lub finansowego, na które mogli otrzymać wsparcie do kwoty 500 złotych.