ndsfund

Z wielką radością informujemy, że dnia 1 września 2022 roku otworzyliśmy Centrum Wsparcia Migrantów, które mieści się w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska przy ul. Andersa 32 w Koszalinie oraz w oddziale terenowym Fundacji w Wałczu przy ul. Okulickiego 32.

Centrum Wsparcia Migrantów działa w ramach projektu dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 i obejmie swoim zasięgiem cudzoziemców przebywających w Polsce legalnie, mieszkających przede wszystkim na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach Centrum cudzoziemcy otrzymają kompleksową i wielowymiarową pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej. W szczególnym stopniu świadczyć będziemy pomoc osobom, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po 24 lutym 2022 r.

W ramach Centrum Wsparcia Migrantów cudzoziemcy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo z  zakresu aktywizacji zawodowej w postaci:

– doradztwa zawodowego,

– pośrednictwa pracy,

– roli asystenta rozwoju zawodowego.

 

W ramach integracji i aktywności społecznej Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z:

– pomocy dotyczącej legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, a także wszelkich procedur związanych z legalnym pobytem i pracą w Polsce,

– kursów adaptacyjnych,

– wsparcia psychologa,

– poradnictwa prawnego,

– tłumaczenia dokumentów,

– kursów języka polskiego wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci rodziców uczestniczących w kursach,

– zajęć partycypacyjnych dla dorosłych i dzieci z elementami edukacji społeczno-finansowej,

– dofinansowania do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci np. sportowych, muzycznych, artystycznych, wyjść kulturalnych np. do kina, teatru, na koncert itp.

– wsparcia socjalno-bytowego w postaci bonów zakupowych.

 

Godziny otwarcia Centrum Wsparcia Migrantów:

Poniedziałek: 9:00-15:00

Wtorek: 11:00-15:00

Środa: 9:00-15:00

Czwartek: 9:00-15:00

Piątek: 9:00-15:00

 

Skontaktuj się z nami:

Tel. 533 270 149

e-mail: cmw@ndsfund.org

 

Do pobrania:

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowany z rezerwy Funduszu Pracy, wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025.

CWM-plakat-A3-DRUK

Centrum-Wsparcia-Migrantow-A4-do-DL-C-DRUK

Data: od 01.09.2022 do 31.12.2023

Kategoria: migracje

Źródło finansowania: Fundusz Pracy

Całkowita wartość projektu: 1 122 880,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 122 880,00 PLN