edukacja przyszłości

Jesteśmy przekonani, że sposób kształcenia może zmienić postawy życiowe człowieka i wpływać na jego dalsze życie. Dlatego wdrażamy wyjątkowy program edukacyjny Aflatoun. To globalny ruch, który łączy najlepsze światowe narzędzia dydaktyczne z obszaru edukacji społeczno-finansowej.

Edukacja społeczna pomaga odkryć potencjał jednostki a jednocześnie uczy bycia empatycznym, tolerancyjnym oraz odpowiedzialnym.

Edukacja finansowa przekazuje wiedzę o finansach a także buduje ważne umiejętności oszczędzania oraz planowania w pracy samodzielnej i zespołowej. Program uczy zaradności i zachęca do aktywności w ponad 100 krajach na świecie. Dzięki nam dostępny jest już teraz w Polsce.

Proponujemy edukację w oparciu o 5 filarów:

Osobiste odkrywanie i zrozumienie
Buduje siłę wewnętrzną, ukazuje wyjątkowość oraz różnorodność świata. Kształtuje umiejętności dialogu bez przemocy.

Prawa i obowiązki
Uczy odpowiedzialności wobec siebie i innych. Uświadamia konsekwencje podejmowanych działań oraz wartość krytycznego myślenia.

Oszczędzanie i wydawanie
Uświadamia wartość posiadanych zasobów oraz kształtuje poszanowanie pieniędzy.

Planowanie i budżetowanie
Daje możliwość samodecydowania o swoim życiu. Wykształca umiejętność planowania i adaptacji. Pokazuje sposoby i środki dotarcia do celu.

Przedsiębiorstwa społeczne i finansowe
Rozbudza inicjatywę, kreatywność i efektywność pracy zespołowej. Uczy rozwiązywania problemów i wykorzystania wiedzy w praktyce.

Skontaktuj się z nami >>>