Doradztwo i badania społeczne

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Bez kategorii > Doradztwo i badania społeczne

Wspieramy samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje samorządowe w zakresie doradztwa w różnych sferach prowadzenia działalności. Posiadamy szeroką kadrę posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie ekologii, pomocy społecznej, prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji, programowania narzędzi informatycznych do wspierania bieżących działań podmiotów, itp.

Opracowujemy również badania na zlecenie w zakresie określenia zapotrzebowania planowanych działań, oceny potrzeb czy zainteresowań społeczności, itp. Badania prowadzimy przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod jak również autorskich rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu.