Rozstrzygnięcie rozeznania rynku 5/CWM/09/2022

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozstrzygnięcie rozeznania rynku 5/CWM/09/2022

Szanowni Państwo,

w związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr 5/CWM/09/2022 na świadczenie usług poradnictwa prawnego dla uczestników projektu tj. obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowanego w ramach projektu “Centrum Wsparcia Migrantów” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:
Kancelaria Radcy Prawnego 
Katarzyna Kujawska 
ul. Emilii Gierczak 7a
75-333 Koszalin 
za cenę 95 zł brutto/h