Rozstrzygnięcie – Remont placówki interwencyjno-specjalistyczno-terapeutycznej w Białogardzie w ramach projektu „Wybierz przyszłość dla Rodziny” Nr postępowania: 01/WP/05/2022

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozstrzygnięcie – Remont placówki interwencyjno-specjalistyczno-terapeutycznej w Białogardzie w ramach projektu „Wybierz przyszłość dla Rodziny” Nr postępowania: 01/WP/05/2022

Informujemy, że w toku postępowania została wybrana oferta:

Usługi ogólnobudowlane „Spec-bud” Zenon Bagiński

241080,00 PLN
Projekt „Wybierz przyszłość dla rodziny” RPZP.07.06.00-32-K115/21 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.