ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ

Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych na potrzeby realizacji projektu

w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”

Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/12/2023

 

W związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (PFEPZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę kart SIM z transmisją danych zgodnie z przedmiotem zamówienia, którego łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin, lub
  • pocztą tradycyjną/kurierem itp. na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin lub
  • skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail emilia.kasprzak@ndsfund.org

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.12.2023 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

więcej w załączniku:

zapytanie karty sim i transmisja danych SZOWES PLUS