ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia cateringu obiadowego wraz z bufetem kawowym dla uczestników warsztatów w ramach projektu „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia cateringu obiadowego wraz z bufetem kawowym dla uczestników warsztatów w ramach projektu „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie

Wybór Wykonawcy na świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia cateringu obiadowego wraz z bufetem kawowym dla uczestników warsztatów zgodnie z przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”

Nr postępowania: 01/05/PPJK/2024

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin, lub
  • pocztą tradycyjną/kurierem itp. na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin lub
  • skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail marta.szymanska@ndsfund.org

W nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.05.2024 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Zapytanie_01_05_PPJK_2024