ndsfund

POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH INICJATYW

Celem działań rewitalizacyjnych była aktywizacja osób wykluczonych społecznie i zamieszkujących obszary wskazanych do rewitalizacji, poprzez wspólne planowanie i działanie oraz realizowanie samodzielnie zaprojektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Gminy objęte działaniami: Choszczno, Pełczyce, Recz, Trzcińsko Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Czaplinek, Złocieniec, Mirosławiec, Człopa, Wałcz, Wałcz (gmina wiejska), Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Banie, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Bielice, Warnice

Działania projektowe obejmowały:
• wyznaczenie obszarów rewitalizowanych, na których będą powstawać małe architektury budowlane zgodne z inicjatywą mieszkańców poprawiające ich jakość życia i będące miejscem ich integracji.
• wytypowanie min. 6 liderów i 6 grup (po 5 osób) z każdej Gminy z terenów objętych rewitalizacją, organizacja spotkań i dyżurów animacyjnych, organizacja szkoleń wyjazdowych i miejscowych,
• szkolenia wyjazdowe – (22 Gminy x min. 8 osób) zakres: przywództwo, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie ludźmi, komunikacja,
• szkolenia miejscowe liderów – (22 Gminy x min. 8 osób) zakres: diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań,
• realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie

Lider: Lider Pojezierza
Partnerzy: Fundacja Nauka dla Środowiska, Fundacja Pod Aniołem