Informacja o pożyczkach dla PES

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Bez kategorii > Informacja o pożyczkach dla PES

Szanowni Państwo!

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o projekcie, który realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program finansujący wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej oraz stabilnej pozycji na rynku podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych tj.:

 • stowarzyszeń
 • fundacji
 • warsztatów terapii zajęciowej,
 • zakładów aktywności zawodowej,
 • klubów i centrów integracji społecznej,
 • spółdzielni socjalnych,
 • spółdzielni pracy,
 • organizacji pozarządowych,

Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego
w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” (POWR.02.09.00.00-0004/16-00). Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465.

Pożyczki płynnościowe udzielane na preferencyjnych warunkach to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia wskazanym podmiotom sfinansowanie wydatków związanych
z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Szczególnym rodzajem Pożyczki Płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej jest Pożyczka Misyjna skierowana do PES oferujących pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach również z możliwością umorzenia do 25% wartości kapitału.

Pozyskane w ramach projektu środki można przeznaczyć na:

 • zapłatę podatku od towarów i usług poniesionego w związku z inwestycją objętą dofinansowaniem Krajowego Planu Odbudowy,
 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia

Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania, który dla pożyczki płynnościowej wynosi 2,9 % (oprocentowanie stałe). Pożyczka misyjna jest bez kosztowa – oprocentowanie 0 % oraz brak opłat i prowizji, możliwe umorzenie 25 % kapitału.

Więcej informacji o pożyczce płynnościowej na stronie:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Więcej informacji o pożyczce misyjnej na stronie:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-misyjna-w-ramach-pozyczki-plynnosciowej-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt:

Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. 81 710 46 41; 81 710 46 44;
kom. 795 142 923; 795 466 456
mail: pozyczka@oic.lublin.pl