Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr NR 1/CWM05/2023

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozstrzygnięcie rozeznania rynku nr NR 1/CWM05/2023

W związku z rozstrzygnięciem rozeznania rynku nr NR 1/CWM05/2023 na świadczenie usługi transportu uczestników projektu tj. obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył:

Przewozy osobowo-Towarowe „RUMCAJS” Krzysztof Rogaś, 

Rosnowo 25/27

76-042 Rosnowo