ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ  Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ

Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”

Nr postępowania: 02_OWES_RSZK_PLUS/01/2024

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin, lub
  • pocztą tradycyjną/kurierem itp. na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin lub
  • skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail emilia.kasprzak@ndsfund.org

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.02.2024 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Zapytanie artykuły spożywcze SZOWES PLUS.pdf