ndsfund

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO

„Aktywne Społeczeństwo” to projekt dofinansowany Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i realizowany w szerokim partnerstwie w skład którego wchodzą: Gmina Sianów, Gmina Biały Bór, Gmina Manowo, Gmina Malechowo, Fundacja Nauka dla Środowiska, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie 1.06.2009 r. – 31.12.2009 r. na terenie 4 gmin wiejskich i miejsko – wiejskich województwa zachodniopomorskiego (Sianów, Malechowo, Manowo i Biały Bór). Celem zadania była aktywizacja społeczeństwa wiejskiego poprzez organizację warsztatów i szkoleń wskazujących możliwości rozwoju terenów wiejskich oraz aktywizujących mieszkańców terenów wiejskich do włączania się w życie społeczne ich miejscowości.

Efektem podjętych działań było opracowanie 18 Planów Odnowy Miejscowości oraz zgłoszenie do rejestracji 2 stowarzyszeń wiejskich. Celem pośrednim było stworzenie platformy współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami działającymi w kierunku rozwoju terenów wiejskich.

Zadanie zakładało organizację zajęć warsztatowych dla 270 osób z 18 sołectw wiejskich, z gmin Sianów, Malechowo, Manowo i Biały Bór. Przeprowadzonych zostało blisko 360 godzin zajęć warsztatowych dla grupy 270 osób. Zagadnienia podejmowane podczas warsztatów dotyczyły m.in.: roli animatora społecznego, kapitału społecznego, społeczności współpracującej, promocji dobrych praktyk, pracy nad Planami Odnowy Miejscowości projektu jako metody pracy i podstawy zdobywania funduszy.

Planowane warsztaty odbyły się w miejscowościach: Lejkowo, Paproty, Białęcino, Kosierzewo, Ostrowiec, Rosnowo, Kretomino, Kaliska, Grabowo, Kołtki, Kędzierzyn, Sowno, Szczeglino, Skwierzynka, Gorzebądz, Mokre, Dąbrowa, Grabówko.