ndsfund

GOŚCINNY REGION

Fundacja była partnerem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach projektu realizowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Phare 2001 – Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy.

Specjaliści Fundacji z zakresu turystyki przygotowali analizy stanu turystyki w regionie Pomorza Środkowego. Były to działania oparte na współpracy z gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, podmiotami gospodarczymi zajmującymi się turystyką, lokalnymi organizacjami oraz mieszkańcami Pomorza. W wyniku tej aktywności powstały następujące dokumenty:

Markowe Produkty Turystyczne Pomorza Środkowego Wraz z Koncepcją Usieciowienia”

oraz

„Ekspertyza w zakresie rozwoju turystyki na terenie Pomorza Środkowego”

Fundacja uczestniczyła również w opracowaniu strategii rozwoju turystyki na Pomorzu Środkowym oraz opracowała polsko-niemiecki folder „Gościnny Region”, który stanowi swoistą promocję Pomorza Środkowego, jako miejsca przyjaznego turystom. Materiał ten został  przekazany gminom, organizacjom turystycznym woj. zachodniopomorskiego oraz partnerowi niemieckiemu z regionu Meklemburgii. Następstwem realizacji tego projektu będzie jest powstanie w 2005 roku Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej.