ndsfund

AKADEMIA LIDERÓW LOKALNYCH

Fundacja była partnerem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w projekcie Akademia Liderów Lokalnych. Szkolenia skierowane były do młodzieży w wieku 18-25 lat, pochodzącej z terenu Powiatu Białogardzkiego, Koszalińskiego oraz Świdwińskiego. Szkolenia, dla grup liczących 25 osób, oparte są o techniki aktywnego rozwoju kompetencji. Każda z sesji tematycznych wzbogacona jest ćwiczeniami warsztatowymi pozwalającymi na zaadaptowanie zdobytej wiedzy do praktyki.

Program szkoleń stanowił:

Moduł – Warsztaty kreatywności

Moduł – Tworzenie, motywowanie, zarządzanie – czyli być liderem!

Moduł – Warsztaty aktywności