Blog

All
aktualnosci
bez-kategorii
oferta
zamowienia

WYNIKI – Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS” 

WYNIKI – Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS” 
Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS”  Nr postępowania: 02_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 Wyniki: Wykonawca: ROBERT KACPEREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KACPER" ul. Piastów 24/2 76-004 Sianów   Cena: 9.471,11 PLN

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ  Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”
ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS” Nr postępowania: 02_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin, lub
  • pocztą tradycyjną/kurierem itp. na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin lub
  • skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail emilia.kasprzak@ndsfund.org
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.02.2024 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Załączniki: Zapytanie artykuły spożywcze SZOWES PLUS.pdf

WYNIKI – Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne np. teczka, długopis, papier, markery, blok do flipchartów, itp. w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”; Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/01/2024

WYNIKI – Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne np. teczka, długopis, papier, markery, blok do flipchartów, itp. w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”; Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/01/2024
Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne np. teczka, długopis, papier, markery, blok do flipchartów, itp. w  ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS”; Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 WYNIKI Wykonawca: Hurtowania „MIŚ” Sp. J. Magdalena i Krystyna Słomka ul. Obotrytów 10, 75-835 Koszalin   Cena: 9.596,40 PLN

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ  Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne
ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne np. teczka, długopis, papier, markery, blok do flipchartów, itp. w  ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS” Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 więcej w pliku do pobrania: Zapytanie materiały warsztatowe SZOWES PLUS

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych na potrzeby realizacji projektu

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ  Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych na potrzeby realizacji projektu

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ

Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych na potrzeby realizacji projektu w ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS”

Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/12/2023

WYNIKI:

Wykonawca: P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa   Cena: 5.796,40 PLN

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ

Zakup i dostawa kart SIM z transmisją danych na potrzeby realizacji projektu

w ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS”

Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/12/2023

  W związku z realizacją projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (PFEPZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę kart SIM z transmisją danych zgodnie z przedmiotem zamówienia, którego łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin, lub
  • pocztą tradycyjną/kurierem itp. na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin lub
  • skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail emilia.kasprzak@ndsfund.org
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.12.2023 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. więcej w załączniku: zapytanie karty sim i transmisja danych SZOWES PLUS