just another wordpress site

Blog

Informacja o pożyczkach dla PES

Informacja o pożyczkach dla PES
Szanowni Państwo! Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o projekcie, który realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program finansujący wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej oraz stabilnej pozycji na rynku podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych tj.:
 • stowarzyszeń
 • fundacji
 • warsztatów terapii zajęciowej,
 • zakładów aktywności zawodowej,
 • klubów i centrów integracji społecznej,
 • spółdzielni socjalnych,
 • spółdzielni pracy,
 • organizacji pozarządowych,
Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” (POWR.02.09.00.00-0004/16-00). Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465. Pożyczki płynnościowe udzielane na preferencyjnych warunkach to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia wskazanym podmiotom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej. Szczególnym rodzajem Pożyczki Płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej jest Pożyczka Misyjna skierowana do PES oferujących pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach również z możliwością umorzenia do 25% wartości kapitału. Pozyskane w ramach projektu środki można przeznaczyć na:
 • zapłatę podatku od towarów i usług poniesionego w związku z inwestycją objętą dofinansowaniem Krajowego Planu Odbudowy,
 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia
Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania, który dla pożyczki płynnościowej wynosi 2,9 % (oprocentowanie stałe). Pożyczka misyjna jest bez kosztowa – oprocentowanie 0 % oraz brak opłat i prowizji, możliwe umorzenie 25 % kapitału. Więcej informacji o pożyczce płynnościowej na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/ Więcej informacji o pożyczce misyjnej na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-misyjna-w-ramach-pozyczki-plynnosciowej-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/ W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt: Fundacja „OIC Poland” ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin tel. 81 710 46 41; 81 710 46 44; kom. 795 142 923; 795 466 456 mail: pozyczka@oic.lublin.pl    

WYNIKI – Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS” 

WYNIKI – Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS” 
Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS”  Nr postępowania: 02_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 Wyniki: Wykonawca: ROBERT KACPEREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KACPER" ul. Piastów 24/2 76-004 Sianów   Cena: 9.471,11 PLN

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”
ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ Zakup i dostawę artykułów spożywczych wraz z  artykułami cateringowymi jednorazowymi na spotkania animacyjne w  ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS” Nr postępowania: 02_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
 • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin, lub
 • pocztą tradycyjną/kurierem itp. na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin lub
 • skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail emilia.kasprzak@ndsfund.org
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.02.2024 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Załączniki: Zapytanie artykuły spożywcze SZOWES PLUS.pdf

 Wsparcie finansowe dla Przedsiębiorstw Społecznych „SZOWES-OWES w regionie szczecineckim PLUS”

 Wsparcie finansowe dla Przedsiębiorstw Społecznych „SZOWES-OWES w regionie szczecineckim PLUS”
Rusza nabór na dotacje na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu ”SZOWES- OWES W REGIONIE SZCZECINECKIM PLUS” (więcej o projekcie tutaj: https://ndsfund.org/ruszamy-z-rekrutacja-do-projektu-szowes-owes-w-regionie-szczecineckim-plus/). Regulamin udzielania wsparcia finansowego do pobrania: REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO SZOWES 2023-2027 od 05022024 Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS będzie prowadzony w sposób ciągły od daty wskazanej w ogłoszeniu naboru do momentu zawieszenia lub zamknięcia naboru z powodu wyczerpania środków na wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS. Zachęcamy do kontaktu z doradcami OWES REGIONU SZCZECINECKIEGO:
kontakt
Aktualizacja z dnia 05.02.2024 r. - zmiana Regulaminu Wsparcia Finansowego.   Regulaminy archiwalne: Regulamin naboru wraz z załącznikami.zip  

RUSZAMY Z REKRUTACJĄ DO PROJEKTU „SZOWES-OWES w regionie szczecineckim PLUS”

RUSZAMY Z REKRUTACJĄ DO PROJEKTU „SZOWES-OWES w regionie szczecineckim PLUS”
Fundacja  Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacją pod Aniołem, “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o. , realizuje projekt ”SZOWES- OWES W REGIONIE SZCZECINECKIM PLUS”. Działania OWES finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr FEPZ.06.15.-IP-01-0002/23. Wartość projektu : 12 598 261,50 zł Wysokość dofinansowania: 12 249 565,50 zł Projekt realizowany jest na terenie regionu szczecineckiego czyli powiatów: szczecineckiego, wałeckiego, łobeskiego, drawskiego i świdwińskiego. Co będzie się działo? Planujemy stworzyć lub rozwinąć potencjał 158 PES/PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług dzięki kompleksowemu wsparciu, który obejmuje także dotacje na utworzenie miejsc pracy. Wspólnie z Wami utworzymy minimum 90 nowych miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Obejmiemy naszymi działaniami 400 osób z regionu szczecineckiego (w tym minimum 40 osób niepełnoprawnych). NOWY regulamin oraz formularze rekrutacyjne do pobrania: Regulamin udziału w projekcie.zip Zachęcamy do kontaktu z doradcami OWES REGIONU SZCZECINECKIEGO:
kontakt
   

WYNIKI – Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne np. teczka, długopis, papier, markery, blok do flipchartów, itp. w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”; Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/01/2024

WYNIKI – Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne np. teczka, długopis, papier, markery, blok do flipchartów, itp. w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim PLUS”; Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/01/2024
Zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/warsztatowych na spotkania animacyjne np. teczka, długopis, papier, markery, blok do flipchartów, itp. w  ramach projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim PLUS”; Nr postępowania: 01_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 WYNIKI Wykonawca: Hurtowania „MIŚ” Sp. J. Magdalena i Krystyna Słomka ul. Obotrytów 10, 75-835 Koszalin   Cena: 9.596,40 PLN