Blog

All
aktualnosci
bez-kategorii
oferta
zamowienia

Rozstrzygnięcie – Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla mikro-instalacji fotowoltaicznych Nr postępowania: 01_KPO/KLASTER/07/2024

Rozstrzygnięcie – Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla mikro-instalacji fotowoltaicznych Nr postępowania: 01_KPO/KLASTER/07/2024
Rozstrzygnęliśmy za pytanie nr 01_KPO/KLASTER/07/2024 na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla mikro-instalacji fotowoltaicznych. Poniżej wybrany podmiot.
Nazwa podmiotu: FHU INFOINTERTEL ROMAN PAWLICKI Miejscowość: Grzybowo Cena: 1 045 500,00 PLN

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus”

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus”
Świadczenie zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus ” Nr postępowania: 01/07/WPdRp/2024 Wyniki: Wykonawca: Horyzont s.c. Piotr Sycan, Renata Sycan ul. Socjalna 5/2, 93-324 Łódź Cena brutto za całość zamówienia: 16 499,76 PLN

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – wznowienie naboru

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – wznowienie naboru
Szanowni Wnioskodawcy,
informujemy, iż w dniu 15 lipca 2024 roku, po dokonaniu korekt regulaminu, ponownie ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)”.
Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się tutaj:

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus” Nr postępowania: 01/07/WPdRp/2024

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus”  Nr postępowania: 01/07/WPdRp/2024
ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus” Nr postępowania:01/07/WPdRp/2024 Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin, lub
  • pocztą tradycyjną/kurierem itp. na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin lub
  • skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail marta.szymanska@ndsfund.org
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.07.2024 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie_01_07 WPDRP

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – anulowanie naboru

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – anulowanie naboru
UWAGA!
Szanowni Wnioskodawcy,
informujemy, iż w dniu 05 lipca 2024 roku operatorzy projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” podjęli decyzję o anulowaniu naboru. Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność wprowadzenia zmian i zatwierdzenia przez operatorów projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” brzmienia regulaminu i kart oceny merytorycznej i formalnej polegającej na wyeliminowaniu powstałych uchybień i doprowadzenia do spójności zapisów. Po zatwierdzeniu przez operatorów projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)” ostatecznej wersji regulaminu i kart oceny merytorycznej i formalnej, ponownie ogłoszony zostanie nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie Inicjatyw poradniczych (Wip)”.

Energia dla środowiska

So insisted received is occasion advanced honoured. Among ready to which up. Attacks smiling and may out assured moments man nothing outward. Thrown any behind afford either the set depend one temper. Instrument melancholy.