Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zamówienia na Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym
w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gmin
: Drawsko Pomorskie (obszar zlikwidowanej Gminy Ostrowice),  Dobra, Barwice, Grzmiąca,  Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska) – część 3  zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji zamówienia w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku nr 1.

Wycenę proszę przesłać w formie wypełnionego formularza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania na adres e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org lub dostarczyć osobiście albo pocztą/kurierem do siedziby Fundacji Nauka dla Środowiska (ul. Racławicka 15-17 (budynek F), 75-620 Koszalin) w terminie do dnia 10.02.2020 r. do godz. 15.00.

 Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z fiszkami: Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego „Lokalne inicjatywy społeczne na obszarach rewitalizacji gmin SSW

1)     Działanie nr 1 (Gmina Barwice) „Nowe możliwości sołectwa Nowe Koprzywno”

2)     Działanie nr 2 (Gmina Grzmiąca) Drabina Marzeń”

3)     Działanie nr 3 (Gmina Grzmiąca) “Lawendowe Wzgórza”

4)     Działanie nr 4 (Gmina Brzeżno) “Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Brzeżno duże w infrastrukturę ogólnodostępną”

5)     Działanie nr 5 (Gmina Dobra)  Świetlica marzeń” miejscem aktywnego spędzania czasu w miejscowości Bienice”

6)     Działanie nr 6 (Gmina Rąbino) “Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu – etap II”

7)     Działanie nr 7  (Gmina Szczecinek) Remont części przedniej elewacji świetlicy w Sitnie

8)     Działanie nr 8  (Gmina Szczecinek) Strefa rekreacyjno – wypoczynkowa w Grąbczynie                 

9)    Działanie nr 9 (Gmina Świdwin) Remont Kościoła w Ząbrowie  – wymiana drzwi wejściowych na drewniane  w formie nawiązującej do wzorów historycznych.

9a) Zgoda konserwatora z 10.07.2019 r.

10)  Działanie nr 10 (Gmina Węgorzyno) ,,Świetlica na rozdrożu”, jako miejsce aktywnego spędzania czasu w Przytoni

  1. Formularz szacowania wartości zamówienia