Modernizacja mieszkań – Trzebawie, Wiewiórowo

Modernizacja mieszkań – Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno; Wiewiórowo 10, 76-015 Manowo w ramach projektu pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” . Nr postępowania: 1/01/2020/DW/MM
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Inne
Opis
Ze względu na duże rozbieżności pomiędzy najtańszą, a najdroższą ofertą zdecydowano o ponowieniu zapytania. W projektach budowlanych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostaną dokonane korekty o opis zakresu prac jedynie dla etapu I wskazanego w przedmiarze robót podlegającym wycenie. Opis zawartych w projekcie budowlanym był szerszy niż w zakresie prac określonym w przedmiarze robót co mogło wpłynąć na wycenę prac.
więcej: