AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD jako wyposażenie stanowisk pracy oraz Klubów Ekonomii Społecznej

04.10.2019

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  Wybór wykonawcy na Dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD jako wyposażenie stanowisk pracy oraz Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Nr postępowania: 01/SZOWES_OWES_RSZK/10/2019

 
Zapytanie ofertowe do pobrania: