AKTUALNOŚCI

WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Modernizacja mieszkań

20.09.2019

WYNIKI

ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie zamówienia pod nazwą: Modernizacja mieszkań – Przytoń 35/1, 73-155 Węgorzyno; ul. Jana Styki 9/1, 71-138 Szczecin w ramach projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" . Nr postępowania: 1/09/2019/DW/MM

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani Wykonawcy:

Oferta nr 1:

LASKAR Jerzy Bakalarz z siedzibą ul. Władysława Łokietka, nr 27, 70-255 Szczecin, NIP 8511480695, REGON 811125768, oferta wpłynęła 18.09.2019 roku o godzinie 11:02, dalej oferent 1

Mieszkanie nr 2 – ul. Jana Styki 9/1, 71-138 Szczecin, - cena 35.287,92 zł brutto słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze

 

Oferta nr 2:

Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „Dom i Ogród" z siedzibą Piława 62/2, 78-446 Silnowo, NIP 6731902878, REGON 367584531, KRS 0000683348 – oferta wpłynęła 18.09.2019 roku godzina 14:34, dalej oferent 2

Mieszkanie nr 1 Przytoń 35/1, 73-155 Węgorzyno – cena 16.740,00 złotych brutto słownie szesnaście tysięcy czterysta złotych i zero groszy

 

WIĘCEJ NA STRONIE: