AKTUALNOŚCI

Wyniki - Zapytanie ofertowe na modernizację mieszkań w ramach projektu DOBRE WSPARCIE

30.10.2019

Modernizacja mieszkań – Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno w ramach projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" . Nr postępowania: 1/10/2019/DW/MM

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani Wykonawcy:
OFERTA NR 1 NA MIESZKANIE NR 1 Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka
„WALBUD " Waldemar Puszcz z siedzibą ul. Cmentarna 15/6, 72-200 Nowogard, NIP 8561536185, REGON 812673414, oferta wpłynęła 21.10.2019 o godzinie 09:00, dalej oferent nr 1, CENA 31.320,00 zł brutto słownie trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i zero groszy
OFERTA NR 2 NA MIESZKANIE NR 2 Kołat 5/1, 73-120 Chociwel
Spółdzielnia Socjalna „Dom i Ogród" z siedzibą Piława 62/2, 78-446 Silnowo, NIP 6731902878, REGON 367584531, KRS 0000683348 – oferta wpłynęła 21.10.2019 roku godzina 11:10, dalej oferent 2, CENA 23.760,00 zł brutto słownie dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i zero groszy
MIESZKANIE NR 3 – Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno
TYLKO ETAP 1 WSKAZANY W ZAŁĄCZNIKU NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, NIE WYBRANO WYKONAWCY - Ze względu na to iż projekt dołączony do zapytania zawierał błędy jak np. w etapie 1 uwzględniono demontaż okien, a w etapie 2 montaż okien. Podział na etapy został zakwestionowany przez Oferentów i wycenie podali oba etapy. W związku z powyższym zapytanie na mieszkanie nr 3 zostanie ponowione bo dokonaniu korekty w projekcie budowlanym i załącznikach, a w szczególności w przedmiarze robót.

Pełna lista podmiotów

1. „WALBUD " Waldemar Puszcz z siedzibą ul. Cmentarna 15/6, 72-200 Nowogard, NIP 8561536185, REGON 812673414, oferta wpłynęła 21.10.2019 o godzinie 09:00, dalej oferent nr 1
oferta złożona na Mieszkanie nr 1 - 31.320,00 zł
2. Spółdzielnia Socjalna „Dom i Ogród" z siedzibą Piława 62/2, 78-446 Silnowo, NIP 6731902878, REGON 367584531, KRS 0000683348 – oferta wpłynęła 21.10.2019 roku godzina 11:10, dalej oferent 2
Oferta złożona na:
Mieszkanie nr 2 - 23.760,00
Mieszkanie nr 3 - anulowane zapytanie
3. LASKAR Jerzy Bakalarz z siedzibą ul. Władysława Łokietka, nr 27, 70-255 Szczecin, NIP 8511480695, REGON 811125768, oferta wpłynęła 21.10.2019 roku o godzinie 14:56, dalej oferent 3
Oferta złożona na:
Mieszkanie nr 1 - 42.035,76 zł
Mieszkanie nr 2 - 29.662,20 zł
Mieszkanie nr 3 - anulowane zapytanie
 
 
WIĘCEJ: