AKTUALNOŚCI

Wyniki zapytanie na usługi marketingowe z 14.02.2019 r.

05.03.2019

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1:
„Let’s code IT” Krystian Hnitecki
Ul. Czarnieckiego 3b/8, 78-100 Kołobrzeg
Cena ofertowa: 4 920,00 zł
Oferta wpłynęła 25.02.2019 r. o godzinie 11:30

Pełna lista podmiotów

Oferta nr 1:
„Let’s code IT” Krystian Hnitecki
Ul. Czarnieckiego 3b/8, 78-100 Kołobrzeg
Cena ofertowa: 4 920,00 zł
Oferta wpłynęła 25.02.2019 r. o godzinie 11:30
Oferta nr 2:
VIS-MEDIA sc. Grzegorz Kaminski Iwona Kamińska
Adres Wykonawcy: ul. Złota 7, 87-165 Wielka Nieszawka
Cena ofertowa: 3 680,00 zł
Oferta wpłynęła 25.02.2019 r. o godzinie 11:55

OTRZYMANA PUNKTACJA:
Oferta nr 1:
Kryterium cena: 44,88 pkt.
Kryterium doświadczenie: 40,00 pkt.
Punktacja łącznie: 84,88 pkt.
Oferta nr 2:
Kryterium cena: 60,00 pkt.
Kryterium doświadczenie: 11,43 pkt.
Punktacja łącznie: 71,43 pkt.
 
więcej informacji: