AKTUALNOŚCI

Wyniki zapytania: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. ?Społeczna Rewitalizacja"

07.11.2019
wyniki zapytania:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja" na terenie Gmin: Drawsko Pomorskie (obszar zlikwidowanej Gminy Ostrowice), Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska) – fiszka nr 2 Nr postępowania: 01/SR_DA/10/2019

  

więcej:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209609


Zostało wybranych 4 Wykonawców na Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych  w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja" z podziałem na następujące działania:

1)      Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowicach, Ostrowice 44, 78-506 Ostrowice, oferta wpłyneła 21.10.2019 godzina 11:00

a.       Działanie nr 2 (Gmina Drawsko Pomorskie teren byłej Gminy Ostrowice) ,,Plac zabaw SŁONECZKO", nowy plac zabaw miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci z sołectwa Dołgieoferowana cena 18.500,00 zł

2)      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, oferta wpłyneła 04.11.2019 godzina 13:57

a.        Działanie nr 1 (Gmina Barwice) „Tarmno RAZEM"- oferowana cena 18.500,00 zł

b.        Działanie nr 7  (Gmina Szczecinek) „Uskrzydlony Plac Zabaw" – stworzenie atrakcyjnego miejsca zabaw i spotkań dla dzieci oraz dorosłych  - UWAGA TERMIN REALIZACJI OD 01.04.2020 DO 30.06.2020 - oferowana cena 18.500,00 zł

3)      Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43/12, 78-300 Świdwin, oferta wpłyneła 04.11.2019 godzina 11:55

a.       Działanie nr 8 (Gmina Świdwin) „Nasza wspólna wieś" - stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Stary Przybysław" - oferowana cena 18.500,00 zł

b.       Działanie nr 6 (Gmina Rąbino) Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu - oferowana cena 18.500,00 zł

c.       Działanie nr 4 (Gmina Brzeżno) Sójcze Wzgórze- rozwój osiedla w infrastrukturę ogólnodostępną  - oferowana cena 18.500,00 zł

4)      Elżbieta Wójcicka „WEBCO-HANDEL I USŁUGI", ul. Odnoga Węgorzyńska 10, 73-150 Łobez, oferta wpłyneła 03.11.2019 godzina 21:05

a.       Działanie nr 5 (Gmina Dobra) „Planeta zabaw" miejscem aktywizacji i animacji mieszkańców miejscowości Dobropole gm. Dobra - oferowana cena 18.500,00 zł

b.       Działanie nr 9 (Gmina Węgorzyno) ,,Różany zakątek" jako miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Wiewiecko - oferowana cena 18.500,00 zł

 

Nie wybrano Wykonawcy na realizację działania: Działanie nr 3 (Gmina Grzmiąca) „ Drabina Marzeń"