AKTUALNOŚCI

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia

12.08.2019

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia na Dostawę wyposażenia meblowego, biurowego i oświetlenia stanowisk pracy i Lokalnych Punktów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim Nr postępowania: 01/RSZK/08/2019

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stanisław Kurek ABAT Trend F.P.H.U, Ul. Dworcowa 56, 76-004 Sianów, data wpływu 09.08.2019 godzina 11:54 - cena 99.358,00 zł brutto

Pełna lista podmiotów

1) Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino, data wpływu 06.08.2019 godzina 9:57, cena 131.450,00 zł brutto
2)Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 data wpływu 09.08.2019 godzina 11:42, cenA 106.532,76 ZŁ BRUTTO
3) Stanisław Kurek ABAT Trend F.P.H.U, Ul. Dworcowa 56, 76-004 Sianów, data wpływu 09.08.2019 godzina 11:54 - cena 99.358,00 zł brutto
 
WIĘCEJ INFORMACJI: