AKTUALNOŚCI

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia na Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i warsztatowych

06.09.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i warsztatowych w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim" Nr postępowania: 05/SZOWES_OWES_RSZK/08/2019

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE " DUET" ELŻBIETA
OSTROGÓRSKA, UL. ORLA 2B, 75-727 KOSZALIN DATA WPŁYWU: 05.09.2019 godzina 11:00, CENA ZA WSKAZANY KATALOG PRODUKTÓW: 1209,29 zł brutto słownie jeden tysiąc dwieście dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy

Pełna lista podmiotów

1) RESPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. SZCZAWIOWA 71, 70-10 SZCZECIN data wpływu: 29.08.2019 godzina 13:37, CENA ZA WSKAZANY KATALOG PRODUKTÓW: 1264,68 zł brutto słownie jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt osiem groszy
2) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE " DUET" ELŻBIETA
OSTROGÓRSKA, UL. ORLA 2B, 75-727 KOSZALIN DATA WPŁYWU: 05.09.2019 godzina 11:00, CENA ZA WSKAZANY KATALOG PRODUKTÓW: 1209,29 zł brutto słownie jeden tysiąc dwieście dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy
 
WIĘCEJ NA STRONIE: