test1
Jako Fundacja działamy od 2003 roku prowadząc własne kampanie i programy społeczne,
ponieważ patrzymy na lokalne potrzeby przez pryzmat dostępnych zasobów ludzkich, ekonomicznych i przyrodniczych.
Naszą misją jest wzmocnienie siły jednostki i sensu wspólnoty w działaniach na rzecz wspólnego dobra.
Skupiamy środowisko akademickie oraz liderów społeczności lokalnych.
Wierzymy w skuteczność zasad zrównoważonego rozwoju.
We współpracy z partnerami publicznymi, sektorem biznesu oraz podmiotami społecznymi podejmujemy działania badawcze, rozwojowe i trwałe wdrożenia.
Działamy w krajowych i światowych sieciach NGO. Dbamy o przejrzystość oraz wysoką jakość podejmowanych przedsięwzięć.
WZMACNIAMY TYCH, KTÓRZY ROSNĄ.

Wdrażamy innowacyjne programy edukacji społeczno-finansowej dla dzieci i młodzieży.

Przygotowujemy młodych do aktywnego życia i działań lokalnych.

Pomagamy opiekunom świetlic wiejskich, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi lub młodzieżą we wdrażaniu edukacji uczestniczącej i aktywnym zdobywaniu umiejętności.

Organizujemy wyjazdy i międzynarodowe wydarzenia pokazujące różnorodność otaczającego nas świata.

WYWIERAMY DOBRY WPŁYW.

Promujemy alternatywne źródła energii oraz turystykę przyjazną środowisku.

Poprzez akcje społeczne, publikacje i warsztaty ukazujemy praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Prowadzimy aktywną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Wprowadzamy rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju biznesu oraz tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej.

Zarządzamy funduszami lokalnymi oraz pomagamy wyznaczać racjonalne długoterminowe cele finansowe. Doskonalimy zaradność życiową oraz umiejętności efektywnego zarządzania budżetem domowym.

Rozwijamy działalność podmiotów ekonomii społecznej oraz świadomą przedsiębiorczość.

WYZWALAMY POZYTYWNĄ ENERGIĘ.

Animujemy liderów, władze samorządowe oraz miejscowe organizację społeczne do realizacji samodzielnych przedsięwzięć rozwojowych.

W ramach ogólnopolskiego programu PAFW i ARFP “Działaj Lokalnie” prowadzimy lokalne konkursy grantowe.

Inspirujemy do podejmowania własnych działań i ukazujemy siłę sprawczości na poziomie lokalnym.

Wspieramy instytucjonalnie i finansowo inicjatorów działań miejscowych.

Kontakt

 • BIURO
  ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin
 • NAPISZ
  biuro@ndsfund.org
 • ZADZWOŃ
  +48 533 335 443

Kontakt

 • BIURO
  ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin
 • NAPISZ
  biuro@ndsfund.org
 • ZADZWOŃ
  +48 533 335 443

Do pobrania

Notki prasowe

Logotypy