Merry Christmas!

On the occasion of this special and magical time of the year, we wish you a Christmas full of peace and joy. May the New Year bring you lots of health, success and happiness pumped up with positive vibes and energy! On behalf of the Science for Environment Foundation, we wish you a merry christmas […]

Rozpoczynamy ostatni nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy

Rozpoczynamy czwarty, ostatni już nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach SZOWES-OWES w regionie szczecineckim na lata 2019-2023. Termin składania wniosków mija dnia 29 października 2021 do godz. 15:00. Podmioty i osoby zainteresowane wsparciem prosimy o zapoznanie się z dokumentacją poniżej. Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na […]

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030 Nabór trwa do 06.08.2021 do godziny 20:00 Za cel główny projektu przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia […]

Ewaluacja FIO 2014-2020

Na zlecenie NIW ewaluator zewnętrzny – Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. – realizuje badanie, którego wyniki pozwolą podsumować i ocenić efekty wsparcia udzielonego organizacjom ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Gorąco zachęcamy uczestników projektów dofinansowanych w ramach Programu FIO 2014-2020 do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej, która dostępna jest pod adresem: link: https://uczestnicyfio.webankieta.pl/ Wiedza uzyskana dzięki […]