Projekt

SZOWES

http://szowes.pl/

Kontakt:
Urszula Sadłowska
urszula.sadlowska@ndsfund.org
94 347 82 05

SZOWES OWES SZCZECINEK logo podstawowe

Misją Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest promowanie idei ekonomii społecznej i wzmacnianie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. Nasza oferta stanowi odpowiedź na potrzebę aktywizacji lokalnych środowisk oraz inwestycję w przedsięwzięcia mające na celu wykorzystywanie nisz rynkowych, lokalnych zasobów, umożliwiających,poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej, tworzenie nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowa oferta , a także informacje dotyczące ekonomii społecznej dostępne są na stronach poszczególnych OWES tworzących naszą sieć:

OWES w regionie koszalińskim (powiat kołobrzeski, sławieński, białogardzki, koszaliński, Miasto Koszalin)
OWES w regionie stargardzkim (powiat stargardzki, choszczeński, pyrzycki, gryfiński, myśliborski)
OWES w regionie szczecineckim (powiat wałecki, świdwińskim drawski, szczecinecki, łobeski)
OWES w regionie szczecińskim (powiat kamieński, gryficki, goleniowski, policki, Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście).

 

SZOWES – Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzona przez: Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, Fundację Nauka dla Środowiska, Gminę Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundację pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundację Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych KOMES.

Regulamin udziału w OWES wraz z formularzami rekrutacyjnymi

Wartość projektu: 11 919 528,60 PLN
Kwota dofinansowania Projektu z UE: 10 131 599,31 PLN

Co w projekcie