Projekt

System Dobre Wsparcie

Izabela Rutkowska

biuro@dobrewsparcie.org

tel: +48 536 060 202

www.dobrewsparcie.org

glowne PL

System Dobre Wsparcie to rewolucja w świecie usług opiekuńczych.

Innowacyjne, uniwersalne rozwiązania zastosowane w systemie zostały docenione i nagrodzone przez Komisję Europejską tytułem RegioSTARS 2019, jako jeden z najlepszych projektów w Europie finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
System Dobre Wsparcie dzieli się na moduły:

Dobra Opieka – system do zarządzania i koordynacji pracą opiekunów. Składa się z panelu koordynatora oraz aplikacji mobilnej obsługiwanej przez opiekunów.

Posiada wiele funkcjonalnych rozwiązań, jak np:

• łączenie opiekunów i podopiecznych w grupy,
• łatwa komunikacja wewnętrzna
• lokalizacja opiekunów na podstawie sygnału GPS,
• możliwość przydzielania urządzeń monitorujących przez koordynatora do podopiecznych (w nieograniczonej ilości urządzeń i podopiecznych)
• możliwość zdefiniowanie katalogu prac wykonywanych przez opiekunów,
• generowanie raportów z wykonanej przez opiekunów pracy oraz raportów ogólnych z systemu z możliwością eksportu do formatu PDF,
• bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi,

Dobry Sygnał – przycisk SOS w w telefonie lub urządzeniu przywołującym, dzięki któremu możemy wezwać pomoc do 6 wskazanych przez nas osób wraz ze wskazaniem lokalizacji

Dobry Sąsiad – aplikacja dla mieszkańców mająca na celu aktywizację pomocy sąsiedzkiej

Docelowo korzystanie z panelu skalkulowane jest na bardzo niski abonament, który zależy od ilości mieszkańców w danej gminie. Może to być nawet 1gr/mieszkańca. Do końca 2021 roku udostępniamy panel bezpłatnie wszystkim chętnym.

Media o systemie Dobre Wsparcie:

  1. artykuł na platformie Kongres Obywatelski
  2. reportaż o Dobrej Opiece w Euro News
  3. artykuł na portalu pap.pl
  4. artykuł na ngo.pl  o sytuacji demograficznej w kraju i potrzebie usprawnienia działania usług opiekuńczych
  5. artykuł na ngo.pl o potrzebie tworzenia lokalnych centrów Dobrego Wsparcia